เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 20/10/2009
ปรับปรุง 25/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 626,635
Page Views 862,044
 

No Title

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

คุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

คุณสมเกียรติ อนุราษฎร์

คุณอุดม ชัยธีระพันธุ์กุล

ปี 2529 - 2531

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2532 - 2535

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2536 - 2539

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

คุณวันชัย แสงสุขเอี่ยม

คุณส่องแสง ปทะวานิช

คุณอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์

ปี 2540 - 2543

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2544 -2547

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2548 - 2551

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

คุณอัษฎาวัชญ์ ลิ้มสมบัติอนันต์

คุณวิริยะ ศิริชัยเอกวัฒน์

คุณอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์

ปี 2552 - 2555

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2556 - 2557

นายกสมาคม ( 1 วาระ )

ปี 2558 - ปัจจุบัน

นายกสมาคมตามข้อบังคับของสมาคม   คณะกรรมการของสมาคม   จะอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี โดยมีกรรมการในตำแหน่ง นายกสมาคม  ทำหน้าที่อำนวยการ เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่


คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2558 – 2559


คุณอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์

นายกสมาคม

คุณวันชัย แสงสุขเอี่ยม

คุณส่องแสง ปทะวานิช

คุณอัษฎาวัชญ์ ลิ้มสมบัติอนันต์

คุณวิริยะ ศิริชัยเอกวัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

และกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตตมศักดิ์

และกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

และกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

และกรรมการบริหาร

คุณณรงค์ชัย ประเสริฐศรี

คุณวินทร์ ภูวกาญจนะ

 

คุณเพลินตา  สุขเสริม

คุณสุรกาญจน์ บริบูรณ์นางกูล

อุปนายก อุปนายก

อุปนายก

และ เหรัญญิก

อุปนายก

คุณชูเกียรติ เดชประเสริฐ

คุณกวินทร์ เงินเอนก

คุณสมเกียรติ เลาหะพานิช

เลขาธิการ รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ

คุณศุภโชติ แสงสุขเอี่ยม

คุณอนุพงษ์ กิจพ่อค้า

คุณเฉลิมวรรณ วิชกูล

รองเลขาธิการ

และ นายทะเบียน

รองเลขาธิการ

และ ปฏิคม

รองเลขาธิการ

และ ประชาสัมพันธ์

คุณพรพจน์ งามวิริยะธรรม

ผู้จัดการ
  Copyright 2005-2010 tofa All rights reserved.
view