เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 20/10/2009
ปรับปรุง 07/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 662,314
Page Views 963,632
 

No Title

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

คุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์

คุณสมเกียรติ อนุราษฎร์

คุณอุดม ชัยธีระพันธุ์กุล

ปี 2529 - 2531

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2532 - 2535

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2536 - 2539

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

คุณวันชัย แสงสุขเอี่ยม

คุณส่องแสง ปทะวานิช

คุณอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์

ปี 2540 - 2543

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2544 -2547

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2548 - 2551

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

คุณอัษฎาวัชญ์ ลิ้มสมบัติอนันต์

คุณวิริยะ ศิริชัยเอกวัฒน์

คุณอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์

ปี 2552 - 2555

นายกสมาคม ( 2 วาระ )

ปี 2556 - 2557

นายกสมาคม ( 1 วาระ )

ปี 2558 - ปัจจุบัน

นายกสมาคมตามข้อบังคับของสมาคม   คณะกรรมการของสมาคม   จะอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี โดยมีกรรมการในตำแหน่ง นายกสมาคม  ทำหน้าที่อำนวยการ เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคม และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่


คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2558 – 2561


คุณอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์

นายกสมาคม

คุณวันชัย แสงสุขเอี่ยม

คุณส่องแสง ปทะวานิช

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษากิตตมศักดิ์และกรรมการบริหาร

คุณเพลินตา  สุขเสริม

คุณณรงคฺ์ชัย  ประเสริฐศรี

คุณวินทร์  ภูวกาญจนะ

อุปนายก 1

อุปนายก 2 อุปนายก 3

คุณสุรกาญจน์  แสงสุขเอี่ยม

คุณภาณุวัฒน์  ศิริชัยเอกวัฒน์

อุปนายก 4

อุปนายก 5

คุณชูเกียรติ  เดชประเสริฐ

คุณกวินทร์  เงินเอนก

คุณพนารัตน์  จิตรเจริญ

เลขาธิการ

รองเลขาธิการ รองเลขาธิการและเหรัญญิก

คุณศุภโชติ  แสงสุขเอี่ยม

คุณอนุพงษ์  กิจพ่อค้า

คุณภูวเดช  เหล่าสิริพรวัฒนา

คุณเฉลิมวรรณ  วิชกูล

รองเลขาธิการและนายทะเบียน   รองเลขาธิการและปฏิคม     รองเลขาธิการและปฏิคม  

รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์

คุณพรพจน์ งามวิริยะธรรม

ผู้จัดการ
  Copyright 2005-2010 tofa All rights reserved.
view