เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 20/10/2009
ปรับปรุง 07/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 662,297
Page Views 963,615
 

No Title

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 แถลงข่าว : เรื่อง แรงงานประมง Tier 3: อย่าเหมาเข่ง

การแถลงข่าวร่วมกับสภาองค์กรนายจ้าง
เรื่อง : การประกาศผลการลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย

หรือ TIP Report (Trafficking in Persons Report) มาอยู่ที่ Tier 3
ของหน่วยงาน  : สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

---------------------------------------------


คำแถลงข่าว : สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยรวมถึงสมาคมการประมงอื่นทั่วประเทศมีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากและได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับบนเรือประมงเป็นอย่างยิ่งก่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะประกาศลดอันดับให้เราอยู่ในอันดับ Tier 3 เราในฐานะภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะบูรณาการการทำงานและการแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่เราถูกท้วงติงเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการประมงทะเลทั้งในและนอกน่านน้ำไทย โดยในส่วนของสมาคมการประมงนอกน่านน้ำนั้น สิ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงระยะเวลากว่าหนึ่งปีทีผ่านมาที่พอสรุป ได้เป็นข้อๆ ดังนี้

 

1)  ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับอีก 7 สมาคม (สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป, สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมกุ้งไทย) ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ

 

2)  เราได้การปรับแก้ระเบียบในการเข้าเป็นสมาชิก จากเดิมที่มีเอกสารเพียง 6 อย่าง เช่นทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ รูปถ่ายเรือ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายเจ้าของเรือก็เป็นสมาชิกได้ เราได้เพิ่ม

     -    ใบตรวจเรือ, ใบปล่อยเรือออกจากท่าเรือ ใบตรวจปล่อยจากกรมศุลกากร, รายชื่อลูกเรือที่ตรวจปล่อยโดยตม., ใบอนุญาตจับปลาในประเทศออกทำการประมง, เบอร์โทรศัพท์ดาวเทียมติดต่อเรือและเจ้าของเรือหรือผู้จัดการเรือในต่างประเทศ ตัวอย่างสัญญาจ้างงานลูกเรือเป็นต้น เพื่อเป็นการตรวจสอบสมาชิกเบื้องต้นว่าการออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำนั้นมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องระดับหนึ่งก่อนที่เราจะรับรองการเป็นสมาชิก

 

3)  แจ้งสมาชิกให้ทำสัญญาการจ้างแรงงานลูกเรือประมงหลังจากที่ได้ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการปรับแก้ไขสัญญาการจ้างแรงงานภาคประมงทะเล

 

4)  ประชาสัมพันธ์และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่มีลูกเรือชาวต่างชาตินำลูกเรือมาขึ้นทะเบียนในส่วนเรือที่เป็นสมาชิกเราได้ทั้งหมด

5)  รณรงค์ให้ผู้ประกอบการเรือประมงให้สังกัดสมาคมการประมงสมาคมใดสมาคมหนึ่ง เพื่อที่แต่ละสมาคมฯ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นและสามารถตรวจเช็คได้ว่าเรือลำใด มีใครเป็นลูกเรือบ้าง

 

6) การร่วมงานกับภาครัฐในการช่วยเหลือลูกเรือและสมาชิกให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องสวัสดิภาพการจ้างงาน เช่น กรณีลูกเรือบางส่วนที่ตกทุกข์ได้ยากบนเกาะอัมบนซึ่งมีทั้ง 2 กรณีที่เกิด ขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที่เกเรและลูกเรือที่ได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 

7)  สมาคมฯ ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับกรมประมง สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในการติดตั้งระบบติดตามเรือหรือที่เรียกว่า VMS สำหรับเรือที่จับปลาโอเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ว่าเรือทำการประมงที่ไหนและมีเอกสารการจ้างงานที่ถูกต้อง

 

สิ่งที่เรากำลังดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

     -      ทำความเข้าใจกับภาครัฐบาลเพื่อขยายความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีแรงงานภาคประมงให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกทั้งในส่วนที่มีอยู่ 3 สัญชาติและแรงงานประเทศอื่นที่พร้อมและเต็มใจที่จะทำงานบนเรือประมงของเรา เพื่อสมาชิกจะได้มีแรงงานที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง มิฉะนั้นทุกภาคส่วนก็จะตกอยู่ในวังวนและขบวนการของแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายต่อไปดั่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี

     -      ขอความร่วมมือไปยังกรมประมงและกรมเจ้าท่าในการต่ออาชญาบัตรและทะเบียนเรือประมงพาณิชย์ควรออกระเบียบให้เรือดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกสมาคมประมงท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและมีหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกในการต่ออายุเอกสารดังกล่าวเสมอ

     -      เรากำลังจะนำระบบข้อมูลออนไลน์ลูกเรือที่ขึ้นทะเบียนและเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อในกรณีฉุกเฉินหรือญาติต้องการตามหาลูกเรือที่เคยลงเรือของสมาชิกมาก่อน ว่าขณะนี้อยู่เรือลำไหนทำการประมงที่ใด

     -      คงไว้ซึ่งความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และพร้อมขยายความร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ช่วยกันขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคประมงให้หมดไป


สิ่งที่เราอยากทำความเข้าใจกับสื่อเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเสนอข่าวการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับบนเรือประมงหรือที่สื่อต่างๆ ชอบใช้คำว่าแรงงานทาสบนเรือประมงนั้น เราต้องยอมรับกันก่อนว่าทุกสังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ร่วมกันและเราสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศมีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากทุกครั้งที่สื่อมีการ เสนอข่าวที่ทำให้เราตกเป็นจำเลยของสังคมและสื่อมาโดยตลอดจากการบอกเล่าของอดีตลูกเรือบ้าง เขาเล่าว่าบ้างสื่อทั้งในและต่าง ประเทศนำไปเขียนข่าวและทำเป็นหนังสารคดีรวมถึงการ์ตูนจนทำให้มโนกันไปต่างๆ ว่าเรือ ประมงไทยใช้แรงงานทาส จ่ายค่าแรงไม่เป็นธรรม โหดร้ายทารุณจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิตและโยนลงทะเล ซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้าง ข่าวบางอย่างทั้งที่อยู่ในการรายงานก็เป็นภาพและข่าวเก่าเมื่อหลายปีก่อน และคดีสิ้นสุดไปแล้วแต่ยังหยิบยกมาโจมตีและบิดเบือนความจริงกันอีกเพื่อทำลาย อุตสาหกรรมการประมงและประเทศที่ยังบอบช้ำยังไม่พอในสายตาของคนบางคน เราขอเรียกร้องให้เปลี่ยนวิธีการนำเสนอและมาช่วยกันหยิบคนชั่วที่แท้จริงของ สังคมนี้ออกกันดีกว่า อย่าให้อุตสาหกรรมนี้บอบช้ำหรือตายจากไปมากกว่านี้เลย


สิ่งที่เราร่วมแถลงข่าวในวันนี้มิใช่เพื่อตอบโต้หรือแคร์กับการลดอันดับเพราะสัตว์น้ำที่เราจับได้โดยเรือประมงไทยมีมูลค่าการส่งออกไปตลาดอเมริกาและยุโรปไม่ถึง 15% ของมูลค่าแต่ต้องการให้สังคมรับรู้ว่าชาวประมงทั้งในและนอกน่านน้ำที่สังกัดสมาคมฯ ส่วนใหญ่มิได้เป็นอย่างที่ท่านคิด และเราก็ยอมรับที่ยังมีผู้ประกอบการเรือประมงที่เอาเปรียบพวกเราไม่สังกัดใครเอาแต่ประโยชน์ตัวเองและไม่แคร์สังคม เราต้องการท่านช่วยดูแลเฝ้าระวังบุคคลเหล่านี้ มิใช่เหมาเข่งทั้งอุตสาหกรรมดั่งที่ผ่านมาแล้วเราจะยืนอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างไร ผู้ใดกระทำผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยจะไม่ปกป้องผู้ประกอบการที่ทำผิด และทำให้ชาวประมงส่วนใหญ่ที่ทำตามระเบียบได้รับความเสียหายเด็ดขาด

 

เราอยากให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนเราในการขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมง ทั่วไปในการจัดระเบียบเรือประมงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย และสามารถประกาศให้โลกรู้ว่าการประมงไทยที่ครองอันดับหนึ่งในห้าของโลกมิได้แฝงไว้ด้วยแรงงานทาสตามที่เป็นข่าว

 

 

                                                  ลงชื่อ  (นายวิริยะ  ศิริชัยเอกวัฒน์)

                                                   นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย

                                              รองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

 

                                                              11  ธันวาคม  2557

Tags :

  Copyright 2005-2010 tofa All rights reserved.
view